About

 

 
Carl-Arne
Age / Ålder: 62
Family / Familj: Pia and three daughters / Pia och tre vuxna döttrar
Profession / Yrke: Carpenter and Healer / Snickare och Healer
Origin / Ursprung: Northern Sweden / Norrland
Lives in / Bor: Skåne
 
Carl-Arne, the Carpenter who also is a world known healer.
Carl-Arne has more than 25 years of experience working with healing. He gets all his knowledge through his contact with his spiritual guides. He calls his healing technique ”White Light Healing.” This form of healing is not tied to any existing specific healing technique, culture or religion.
 
Carl-Arne, snickaren som också är världskänd healer.
Carl-Arne har över 25 års erfarenhet av healing som ett fantastiskt redskap för att kunna hjälpa. Han får all sin kunskap genom sin kontakt med sina andliga vägvisare och kallar sin healing teknik för “White Light Healing”. Denna teknik är inte bunden till en existerande specifik healing teknik, kultur eller religion.
 
Pia
Age / Ålder: 48
Family / Familj: Carl-Arne and one daughter / Carl-Arne och en vuxen dotter
Profession / Yrke: Design / Formgivare
Origin / Ursprung: Skåne
Lives in / Bor: Skåne
 
Pia, a ”lives artist” and designer.
Pia works mainly with photos and designs within media and is today also running a minor publishing company.
 
Pia, livskonstnär och formgivare.
Pia arbetar i huvudsak med foto och formgivning inom media och driver idag även en mindre förlagsverksamhet.