Ännu en pusselbit…

Ännu en pusselbit…

Photo credit: ana™ / Foter / CC BY-NC-ND Nästan en månad har gått sedan jag skrev sist… Huset har varit fullt av barn barnbarn och vänner och det har varit en tid av glädje, men också en period av transformation. Den perioden, som jag tror tog fart efter förra blogginlägget, är på ingalunda sätt över, utan jag är nog snarare mitt i, eller som vi…

Continue Reading...

A phone call…

A phone call…

  I hang up slowly. I can’t really grasp what just happened. Tears are running down my cheeks and I can hardly breath. My heart is breaking… I don’t understand… How can a person that I loved from the bottom of my heart, that I trusted blindly and whom I thought had a clean, loving and discerning mind and heart,…

Continue Reading...

Ett telefonsamtal…

Ett telefonsamtal…

  Sakta lägger jag på luren. Jag kan inte riktigt greppa vad det är som precis har hänt. Tårarna rinner ner för mina kinder och jag har svårt att andas. Hjärtat håller på att brista… Jag förstår inte… Hur kan en människa som jag älskat av hela mitta hjärta, som jag litade blint på och som jag trodde hade ett…

Continue Reading...

Easier said than done…

Easier said than done…

  It was easier said than done to write about all the things that have happened in order for you to understand… I have turned over every rock to find a way to write this, but I don’t think that I’ve became any wiser. So, it will just turn out the way it will! What I basically want to convey…

Continue Reading...

Lättare sagt än gjort…

Lättare sagt än gjort…

  Det var lättare sagt än gjort att sätta sig och skriva om allt det som måste till för att ni skall förstå… Jag har vänt och vridit på hur jag ska lägga upp det och har nog inte blivit mycket klokare. Så det får helt enkelt bli som det blir! Vad jag i grunden vill förmedla med det som…

Continue Reading...

Home! 14′th – 28′th of May 2013

Home!  14′th – 28′th of May 2013

    Dandelions… Not even in my wildest dreams had I imagined that the sight of dandelions would make me cry!   We’re on the plane, the very last thing on this trip, flying over Copenhagen. The big silver bird descends slowly and approaches the airfield. The sun shines from a clear blue sky and I’m looking out thourgh the…

Continue Reading...

Hemma! 14-28 maj 2013

Hemma!  14-28 maj 2013

    Maskrosor… Inte ens i min vildaste fantasi hade jag kunnat föreställa mig att åsynen av maskroser skulle få mig att börja gråta!   Vi sitter på planet, det allra sista på denna resa, på väg in över Köpenhamn. Den stora silverfågeln sänker sig sakta och närmar sig flygfältet. Solen strålar från en klarblå himmel och jag sitter och…

Continue Reading...

The end, but the beginning? 3-14 may 2013

The end, but the beginning? 3-14 may 2013

  It’s raining! And blowing! The balcony is flooded - with hot water! It’s a relief when the rain comes and washes away the heat and one can feel how ones head becomes free and the mind feels clear and awake again!   It’s our last day in Amed and it’s with some sadness, but also with a strong desire to go home,…

Continue Reading...

Slutet, men början? 3-14 maj 2013

Slutet, men början? 3-14 maj 2013

  Det regnar! Och blåser! Balkongen är som en sjö – av varmvatten! Det är en befrielse när regnet kommer och sköljer bort den tryckande värmen och man känner hur det där sega i huvudet försvinner bort och tankarna känns klara och vakna igen!   Det är vår sista dag i Amed, Bali och det är med lite vemod, men samtidigt…

Continue Reading...

Bali again, 23′rd of april – 2′nd of maj 2013

Bali again, 23′rd of april – 2′nd of maj 2013

  Déjà vu… The waves are rolling onto the beach in a continuous rhythm that slowly is rocking me to an inner calmness. The sun is shining and the sparkling blue sea offers the promise of all that is. All that is wonderful, beautiful and filled with love. That’s how it feels – as if my heart would burst with…

Continue Reading...